• By Nguyễn, Ngọc Tam
  • Posted 25/6/2016 11:33:50

Tips for ielts reading

You may write your answers directly on the answer sheet or you may write them on the question paper and transfer them to the answer sheet before the end of the test...


  • By hoakn@elive.edu.vn
  • Posted 9/5/2015 17:4:35

Làm thế nào để có thể tăng tốc độ đọc của bạn

Bạn có biết bạn sẽ phải đọc bao nhiêu từ trong IELTS Reading test không? Bạn sẽ phải đọc khoảng 900 từ để trả lời 40 câu hỏi trong 1 giờ đồng hồ. Nghe có vẻ như đó là điều không thể phải không?


Giờ làm việc

Tại sao chọn eLive English?

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.

Latest Posts

Tags

Newsletter

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.