Học từ vựng tiếng Anh với cấu trúc Get+ giới từ

Một phrasal ( cụm động từ) là sự kết hợp giữa 1 động từ và 1 hay nhiều giới từ theo sau nó. Với mỗi giới từ lại cho một cụm động từ có ý nghĩa khác nhau. Bài học dưới đây sẽ giới thiệu 10 phrasal verb được xây dựng từ động từ GET.

Học từ vựng tiếng Anh với cấu trúc Get+ giới từ

1.      Get ahead: tiến bộ, vượt qua những người khác

Eg:  In this exam, he got ahead of all the students in his class

2.      Get along: có quan hệ tốt với ai

Eg: I usually get along great with my little brother. We are good friends even though he is much younger than me.

3.      Get away:  thoát khỏi, trốn thoát:

Eg: Two prisoners tried to get away from jail last night. The police caught them after 2 hour

4.      Get on/ off: lên xe, xuống xe

Eg: There is my house over there, at the corner of this street. Do you see it? I have to get off the bus now.

5.      Get across:  giải thích, trình bày 1 cách rõ ràng

Eg: Sorry, I couldnt understand your mean. Get across your idea, please!

6.      Get over: vượt qua

 You must find a way to  get over in life. You can't be a waiter all your life.

7.      Get out of: tránh mặt

He can't get out of Jane. He misses her a lot and talks about her all the time. We must do something to help him.

8.      Get up:  ngủ dạy

Eg: I'm so happy there's no school tomorrow. I can stay in bed for as long as I like and get up at noon.

9.      Get by:

 I took your computer to the lab. They are trying to fix it. You will have to get by without it for a few days.

10.  Get in: tiến vào


Bài viết này có ích cho bạn? Vui lòng chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn!:Hãy cho biết ý kiến của bạn về bài viết này:

Bạn đang nghĩ gì về bài viết này của chúng tôi cũng như những thông tin trên trang website này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ dành cho bạn.

Search
Hình ảnh
Tags
Tweets mới nhất