Bạn học cụm động từ như thế nào mà không bị lẫn lộn?

ELIVE.EDU.VN - Bạn học cụm động từ như thế nào mà không bị lẫn lộn?

How to remember phrasal verbs without mixing them up??

Anh Ngữ Quốc Tế ELIVE - Cách học cụm động từ trong tiếng Anh

Bạn phải học cụm động từ (Phrasal verbs) nếu bạn muốn nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Người nói tiếng Anh sử dụng cụm động từ tất cả thời gian. Chúng làm cho ngôn ngữ của chúng ta có màu sắc và sức sống.

Bạn đã học cụm động từ như thế nào? Hầu hết người học tiếng Anh học cụm động từ theo một list các nhóm động từ giống như:

  • go out with (someone)
  • go around (doing something)
  • go for (something)
  • go on about (something)

Cách học này có vấn đề, mặc dù nó dễ dàng để quên đi những từ ở cuối (những từ chúng ta gọi là hậu tố) để sử dụng. Thật dễ dang gây lẫn lộn về sau, khi bạn cố gắng nhớ những cụm động từ đó để sử dụng.

Tôi muốn gợi ý với các bạn một cách tiếp cận khác. Thay vì nhóm các cụm động từ bằng động từ nếu chúng ta nhóm chúng bằng hậu tố của chúng, giống như:

  • chip in (for something)
  • break in (something)
  • hand in (something)
  • give in

Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy dễ dàng để nhớ các cụm động từ hơn là cách học liệt kê một danh sách các cụm động từ. Ở cách này, bởi vì động từ chính thường dễ nhớ hơn tiền tố.

Có điểm khác để học cụm động từ theo cách này là tốt. Hậu tố (Particles) khó để xác định. Khó để xác định chính xác nghĩa của chúng là gì, và chúng thường có nhiều nghĩa khác nhau. Bằng cách học nhiều cụm động từ, tất cả chúng sử dụng cùng một hậu tố, bạn bắt đầu để hiểu ý nghĩa của chúng và làm thế nào để thay đổi nghĩa của động từ. Điều này xảy ra trong tâm trí bạn, cho dù nếu bạn vẫn không thể giải thích được sự khác biệt.

Give it a try! Chọn một giới từ giống như “in”, “down”, or “over” và học 5 – 10 cụm động từ mà gồm những giới từ này. Nếu nó dễ dàng để nhớ tất cả các cụm đồng từ ngay hôm sau bạn có thể mong đợi.


Bài viết này có ích cho bạn? Vui lòng chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn!:Hãy cho biết ý kiến của bạn về bài viết này:

Bạn đang nghĩ gì về bài viết này của chúng tôi cũng như những thông tin trên trang website này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ dành cho bạn.

Search
Hình ảnh
Tags
Tweets mới nhất