Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề "I’m… ah… I’m exploring my options right now". Enjoy!

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề "I’m… ah… I’m exploring my options right now". Enjoy!

Bài học free ngày hôm nay. Chủ đề "I’m… ah… I’m exploring my options right now". Enjoy!

"I’m… ah… I’m exploring my options right now"

Bạn có một buổi đoàn tụ gia đình. Một người chú của bạn hỏi bạn về công việc hiện tại của bạn. Bạn đang thất nghiệp. Bạn lung tung chưa biết trả lời thế nào, vì vậy bạn mô tả tình trạng của bạn theo cách này. “I’m... ah... I'm exploring my options right now”

1. Ah...

Điều này nghe có vẻ người nói không chắc chắn làm thế nào để trả lời câu hỏi và họ cần một chút thời gian để nghĩ.

Ví dụ:

A: Why did you decide to leave your previous job?

B: Well, I... ah... I had been doing that for several years, and I... I guess I wanted to try something new, to challenge myself.

"Ah..." giống như là “uh…” nhưng nghe nó tốt hơn một chút.

2. (someone) is exploring (his or her) options

“Exploring your options” nghĩa là cố gắng để tìm ra thông tin để đưa ra quyết định.

Ví dụ:

We're probably going to switch to a new website host, but we haven't decided which one yet. We're still exploring our options.

If you're trying to find a new job, you can also say that you're "exploring your options":

I just graduated, so I'm still exploring my options.

Khi bạn sử dụng thành ngữ này, nó nghe giống như bạn có vài công việc khác để bạn có thể chọn, Nhưng bạn chưa quyết định chọn công việc nào. Tuy nhiên, sự thật có thể là không ai có một công việc cho bạn! Vì vậy thành ngữ này nó cũng trở thành cách nói rằng ai đó thất nghiệp.

A: Has Malia found a job yet?

B: No, she's still "exploring her options".


Bài viết này có ích cho bạn? Vui lòng chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn!:Hãy cho biết ý kiến của bạn về bài viết này:

Bạn đang nghĩ gì về bài viết này của chúng tôi cũng như những thông tin trên trang website này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ dành cho bạn.

Search
Hình ảnh
Tags
Tweets mới nhất