Bài học free ngày 23/07/2014

Bài học free ngày 23/07/2014

"I made the equivalent of about three bucks an hour."

Bạn đang nói chuyện với một người bạn về công việc part-time bạn đã làm khi còn trẻ và sống ở một đất nước khác. Bạn kể với cô ấy về số tiền mà bạn đã kiếm được, nhưng nó là đồng tiền khác. Bạn nói "I made the equivalent of about three bucks an hour

1. (number) bucks

Bucks là từ nóng cho “dollars”. Nó được sử dụng trong các hội thoại thông thường hàng này

I got this on sale for only four bucks.

(Tạm dịch: Tôi đã nhận được số tiền bán hàng chỉ với 4 $)

2. Make (an mount of money) -  Lượng tiền lớn

To "make…..” có nghĩa là bạn đã được trả nhiều tiền cho công việc của bạn. Nếu bạn nói: I make fifty thousand

Eg. I make fifty thousand.

Nó có nghĩa là bạn đã được trả 50,000 dollars, euros, yen hoặc đồng tiền sử dụng trong quốc gia của bạn

Bạn có thể nói khoảng thời gian cho số lượng tiền lớn được trả cho bạn bằng cách sử dụng “per…”

I make fifty thousand dollars per year. (Tôi đã được trả 50,000 dollars trong 1 năm)

Cách nói thông thường hơn nhưng cùng ý nghĩa là “make….a….”

She only makes ten bucks an hour. (Cô ấy chỉ kiếm được 10 $ một giờ)

3. The equivalent of (something) - tương đương, khoảng

Things that are "equivalent" are more or less equal. (bằng hoặc ít hơn)

Chúng ta sử dụng từ ngyaf để so sánh những thứ mà không thể số sánh một cách chính xác. Cho ví dụ, bạn có thể so sánh lượng dinh dưỡng ở trong 2 loại thức ăn khác nhau

Eg.

One serving of broccoli is equivalent to two oranges when it comes to Vitamin C.

You can use the phrase (do) the equivalent of (something):

I probably slept only the equivalent of eight hours during the entire trip.


Bài viết này có ích cho bạn? Vui lòng chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn!:Hãy cho biết ý kiến của bạn về bài viết này:

Bạn đang nghĩ gì về bài viết này của chúng tôi cũng như những thông tin trên trang website này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ dành cho bạn.

Search
Hình ảnh
Tags
Tweets mới nhất