Bài học free của ngày hôm nay 09/08.2014. Chủ đề: "Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year". Enjoy!

Chủ đề "Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year". Enjoy!

"Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year."

Bạn cùng phòng với bạn sẽ đi du lịch tới Bali vài tuần tới, trước đây cô ấy chưa bao giờ đến đó. Bạn đã từng đến đó, và bạn muốn cho Cô ấy vài lời khuyên những gì cô ấy nên mang theo cho chuyến đi. Bạn nói điều này bởi vì bạn không nghĩ rằng cô ấy cần mang nhiều quần áo.

Keep in mind that it's a lot warmer there at this time of year.

1. Keep in mind that (clause).

“Keep in mind” nghĩa là nhớ (remember). Nhưng từ “remember’ có thể sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau. “Keep in mind” đặc biệt hơn. Nó có nghĩa là nhớ (remember) một việc và tiếp tục nghĩ về nó trong khi bạn đang ra quyết đinh.

Ví dụ: Nếu bạn đang lập kế hoạch cho một sự kiện của câu lạc bộ tiếng Anh, bạn có thể nói với những người đang giúp bạn rằng: Keep in mind, our budget is pretty small

Keep in mind, our budget is pretty small.

Trường hợp này, mọi người biết ngân sách cho sự kiện là bao nhiêu, nhưng bạn muốn họ nhớ rằng khi họ đưa ra gợi ý cho sự kiện thì nhớ đến ngân sách có hạn

Bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng “that” trong mệnh đề này.

Ví dụ:

Keep in mind that you'll need to submit your application no later than Monday the 31st.

Keep in mind it's due on Monday. 

2. (This /  that) time of year

Sử dụng mệnh đề này khi bạn đang nói về những gì thường xảy ra trong mùa nhất định. Nó có thể được sử dụng khi nói về thời tiết (weather), kinh doanh (business), kì nghỉ (holidays) và những chủ đề khác.

Vi dụ:

The stores are always packed at that time of year.

It tends to rain a lot at this time of year. (Nó có xu hướng mưa nhiều trong năm)

Chú ý rằng cụm từ là “that time of year”, không phải “a year” or “the year”.

it's (comparative adjective) (somewhere) than it is (somewhere)

Sử dụng cụm từ này để so sánh miêu tả giữa 2 nơi.

It's less crowded there than it is in New York.

It's noisier in Calcutta than it is in Singapore.


Bài viết này có ích cho bạn? Vui lòng chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn!:Hãy cho biết ý kiến của bạn về bài viết này:

Bạn đang nghĩ gì về bài viết này của chúng tôi cũng như những thông tin trên trang website này. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ dành cho bạn.

Search
Hình ảnh
Tags
Tweets mới nhất