Xu hướng
Bài viết mới nhất
Hình Ảnh
Tags

Tweets mới nhất

Học từ vựng tiếng Anh với cấu trúc Get+ giới từ

Một phrasal ( cụm động từ) là sự kết hợp giữa 1 động từ và 1 hay nhiều giới từ theo sau nó. Với mỗi giới từ lại cho một cụm động từ có ý nghĩa khác nhau. Bài học dưới đây sẽ giới thiệu 10 phrasal verb được xây dựng từ động từ GET.

Xem thêm


I always have cold feet in giving speeches in front of many people, the worst is I can never put it off at work when they ask me to make one

I always have cold feet in giving speeches in front of many people, the worst is I can never put it off at work when they ask me to make one

Xem thêm


Idiom: Chìa khóa để nói tiếng anh như người bản ngữ

Hãy học Idiom để cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn trong mắt bạn bè thế giới

Xem thêm


IELTS Listening Overview

The IELTS Listening test contains 40 questions. Each correct item is awarded one mark. Band scores, ranging from Band 1 to Band 9, are awarded to test takers on the basis of their raw scores.

Xem thêm


IELTS Reading Overview

IELTS Reading OverviewTexts come from books, journals, magazines, newspapers and online resources, written for a non-specialist audience. All the topics are of general interest to students at undergraduate or postgraduate level. The texts may be written in different styles, for example, narrative, descriptive or discursive/argumentative. At least one text contains detailed logical argument. Texts may also contain diagrams, graphs or illustrations. If texts use technical vocabulary, then a simple dictionary definition is provided

Xem thêm


IELTS Speaking Overview

Examiners use detailed assessment criteria (known as ‘band descriptors’) to award a band for each of the four assessment criteria: Fluency and Coherence – 25%. Lexical Resource – 25%. Grammatical Range and Accuracy – 25%. Pronunciation – 25%.

Xem thêm


IELTS Writing Overview

Examiners use detailed assessment criteria (known as ‘band descriptors’) to award a band score for each of the four assessment criteria: Task Achievement (for Task 1), Task Response (for Task 2) – 25%. Coherence and Cohesion – 25%. Lexical Resource – 25%. Grammatical Range and Accuracy – 25%

Xem thêm


Introduction IELTS - Cùng eLive khám phá

Introduction Ielts là khóa học Ielts chuyên biệt do các thầy cô tâm huyết của trung tâm tiếng anh Elive thiết kế giúp các sĩ tử có những nền tảng vững chắc trên bước đường chinh phục kỳ thi Ielts của mình.

Xem thêm


Khai giảng khóa IELTS tháng 01 năm 2015

VUI HỌC ĐẦU NĂM, NHẬN NGAY MAY MẮN

Xem thêm


Kinh nghiệm học tiếng anh hiệu quả dành cho người bận rộn

Bạn đang tự học tiếng Anh online, bạn sẽ nói với tôi “Thật khó để giao tiếp thực tế”. Điều đó cũng đơn giản nếu bạn chịu khó chat yahoo, facebook, chat webcam với những người bạn Anh/Mỹ. Nếu bạn lo lắng về một số mặt tiêu cực...

Xem thêm