Xu hướng
Bài viết mới nhất
Hình Ảnh
Tags

Tweets mới nhất

Writing ielts task 2

People attend colleges or universities for many different reasons (for example, new experiences, career preparation, increased knowledge etc.). Why do you think people attend colleges or universities?

Xem thêm


Xem phim nước ngoài để luyện kỹ năng tiếng Anh giao tiếp

Đối với người học tiếng Anh thì kỹ năng nghe là một trong những kỹ năng tương đối khó, và nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng này một cách đơn giản thì hãy thử quả phương pháp học tiếng Anh bằng cách xem phim nhé.

Xem thêm